Bajet 2022 Belanjawan Malaysia Untuk Industri Hartanah


1. Projek perumahan untuk golongan berpendapatan rendah

Bajet 2021, kerajaan telah memperuntukkan RM500 juta untuk membina sehingga 14,000 rumah di bawah Program Perumahan Rakyat (PPR) dan RM315 juta telah diperuntukkan oleh untuk membina 3,000 unit Rumah Mesra Rakyat (RMR). 

2. Pemansuhan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) 

Kerajaan tidak akan mengenakan CKHT/ RPGT bagi pelupusan rumah oleh individu warganegara, pemastautin tetap (PR) dan selain syarikat mulai tahun ke enam dan ke atas.

3. Skim Jaminan Kredit Perumahan (HCGC)

Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM2 bilion untuk SJKP/ HCGC. Ini bertujuan untuk memudahkan rakyat yang tiada bukti pendapatan tetap membeli rumah

Contoh  BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat) 2021 merupakan salah satu skim pinjaman perumahan di Malaysia yang membuka peluang kepada mereka yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai pendapatan tetap untuk memiliki rumah sendiri di mana untuk membantu pembeli mempunyai kesukaran menyediakan deposit. 

Untuk Skim Jaminan Kredit Perumahan hanya untuk PEMBELI RUMAH PERTAMA DAN MAKSIMUM PINJAMAN ADALAH RM300,000 sahaja. Untuk maklumat lanjut boleh rujuk di link ini https://www.sjkp.com.my/

4. Pengurusan optima Tanah Rizab Melayu
Kerajaan akan memastikan bahawa tanah terbiar milik Kerajaan Persekutuan dan Tanah Rizab Melayu akan disewakan bagi projek pertanian atau perniagaan.

5. Duti Setem Malaysia Untuk Perumahan
Duti setem ke atas nota kontrak akan dinaikkan daripada 0.1% kepada 0.15% mulai 1 Januari 2022.
Had RM200 sedia ada untuk setiap nota kontrak akan dikeluarkan. Namun untuk pembelian rumah pertama masih kekal di mana pembeli rumah kali pertama kini dikecualikan daripada caj duti setem tertentu mengikut nilai rumah. 

Dan jika anda post blog ini, sila pertimbangkan untuk berkongsinya di Facebook atau Twitter di bawahPowered by Blogger.