Lawatan Rasmi Jawatankuasa Perpaduan Majlis Belia Malaysia Ke Jabatan Perpaduan Negara

November 1, Lawatan Rasmi Jawatankuasa Perpaduan Majlis Belia Malaysia Ke Jabatan Perpaduan dan Intergrasi Nasional adalah bertujuan untuk berjumpa Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup dalam memberi cadangan dan pelaksanaan aktiviti perpaduan di kalangan belia.

Tan Sri ambil maklum akan perkara itu dan mengharapkan jalinan kerjasama dapat dilakukan antara kedua-dua pihak demi perpaduan negara kerana belia memainkan peranan penting dalam perpaduan negara.

P.S : I'd love to meet you on Twitter : here

And if you enjoy this post, please consider sharing it on Facebook or Twitter below
Powered by Blogger.