Saturday, November 12, 2016

Lawatan Rasmi Jawatankuasa Perpaduan Majlis Belia Malaysia Ke Jabatan Perpaduan Negara

November 1, Lawatan Rasmi Jawatankuasa Perpaduan Majlis Belia Malaysia Ke Jabatan Perpaduan dan Intergrasi Nasional adalah bertujuan untuk berjumpa Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup dalam memberi cadangan dan pelaksanaan aktiviti perpaduan di kalangan belia.

Tan Sri ambil maklum akan perkara itu dan mengharapkan jalinan kerjasama dapat dilakukan antara kedua-dua pihak demi perpaduan negara kerana belia memainkan peranan penting dalam perpaduan negara.

P.S : I'd love to meet you on Twitter : here

And if you enjoy this post, please consider sharing it on Facebook or Twitter below

Saya adalah blogger bagi MalaysiaBackpackers.Com dan SifuBlog.Com . Kerana minat mendalam dalam blogging saya telah menghasilkan beberapa ebook. Selain dari blog saya juga adalah usahawan printing baju di PrintingBajuOnline.Com. Masa saya banyak dihabiskan untuk blog dan aktiviti kesukarelawan

Related Posts